Ouderraad


Waarom een oudercomité?

Omdat de ouders meebouwen aan de schoolgemeenschap van “De Vlindertuin”.  

Maandelijks komt het oudercomité samen met de directie en afvaardiging van de leerkrachten om de belangen van alle betrokken partijen te bespreken. Wij stellen tot doel om een vlotte dialoog te onderhouden tussen de directie en de leerkrachten van de school enerzijds en alle betrokken ouders anderzijds. Zo kunnen wij optimaal de belangen van alle leerlingen behartigen.Wat doet een oudercomité?

Het oudercomité denkt samen met de directie en de leerkrachten na over hoe we de schoolwerking kunnen verbeteren en versterken.

Mede daarvoor organiseren we samen op regelmatige tijdstippen een aantal activiteiten en helpen een handje bij activiteiten van de school. Zo is er o.a. het jaarlijks herfstontbijt, het grootouderfeest, de carnavalsoptocht  en het afsluitend schoolfeest. De opbrengsten van onze acties komen uiteraard ten goede van de school en de leerlingen dit in onderling overleg met de directie en de leerkrachten.


Wat doet een oudercomité niet?

Het bespreekbaar maken van individuele problemen tijdens de maandelijkse vergadering met de directie. Zowel individuele problemen als alle andere school gerelateerde zaken, zoals bijvoorbeeld vragen over luizenbehandeling, schoolexcursies of de musical e.d. die bespreekt u het best rechtstreeks met de desbetreffende leerkracht of de directie..
Engagement

Ouders zijn steeds welkom op de maandelijkse vergadering die plaatsvindt op school (zie kalender).

Zit vergaderen niet in je bloed, maar wil je wel je handen uit de mouwen steken? Dan kun je jezelf opgeven als een  “helpende hand”, zodat wij je kunnen contacteren wanneer we extra hulp nodig hebben tijdens een activiteit.


Opgeven kan via een mail naar vlindercomitee@gmail.com

Hoe fijn dat wij op “De Vlindertuin” vaak een beroep kunnen doen op de helpende handen van ouders!

Samen kunnen we meer dan alleen!

U kan ons steeds terugvinden op https://www.facebook.com/oudercomitedevlindertuin