Inschrijven

Hallo flinke kleuter,

Je bent bijna 2,5 jaar en dat wil zeggen dat je binnenkort naar de school mag komen.

Wil je graag al eens een kijkje komen nemen in onze klas en eens kijken in de verschillende speelhoeken?

Dan verwelkomen we je graag op onze open-klasdagen (kijkdagen) deze kan je onderaan deze pagina terugvinden.

Wat heb je nodig bij de inschrijving?

Bij de inschrijving moeten de ouders de ISI+-kaart voorleggen of een ander document dat de identiteit van het kind bevestigt en de verwantschap aantoont: bijvoorbeeld een trouwboekje of geboortebewijs, een bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister, een reispas, ...

De ouders moeten schriftelijk bevestigen dat hun kind niet in een andere school is ingeschreven.

Kleuters zijn niet leerplichtig, maar in het kader van de beoogde kleuterparticipatie is het voor de ontwikkeling van de kleuter van belang om zo vroeg en zo vaak mogelijk op school aanwezig te zijn.  

Wanneer kan je je kind laten inschrijven? 
Kinderen kunnen elke schooldag worden ingeschreven tussen 8.30 uur en 15.30 uur, op woensdag tussen 8.90 uur en 12 uur.
 
Het is wel belangrijk om je kind reeds te laten inschrijven op de dag dat het 2 jaar en 6 maanden wordt, ook als het nog even moet wachten op de volgende instapdatum. 

Voor de instapdatum mag de kleuter niet in de school aanwezig zijn. Kennismaken met de juf en het klasje kan natuurlijk wel, best na afspraak.

Meer info over het inschrijven vind je...

- op het secretariaat van de school die je kiest of op de website

- op www.inschrijvingsrecht.be

- aan de gratis infolijn van de Vlaamse Overheid: 1700.

- op ouderkoepels: www.koogo.be/ouderswww.g-o.be/ouderswww.vcov.be

- op de Vlaamse scholierenkoepel: www.rechtopschool.be

Inschrijvingen kleuter- en lagere school

Schoolreglement

Een inschrijving kan pas ingaan nadat u ingestemd hebt met het schoolreglement en het pedagoisch project van de school.

Een kleuter die nog geen 2 jaar en 6 maanden is, kan ingeschreven worden. Vanaf de volgende instapdatum wordt uw kleuter toegelaten in de school en wordt hij/zij opgenomen in het aanwezigheidsregister van de klas. Kleuters zijn niet leerplichtig.


In de praktijk voor schooljaar '22- 23

INSTAPDATUMGEBOREN VOOR ...KIJKMOMENT
07/11/202207/05/2020

op afspraak

09/01/202309/07/2020op afspraak
01/02/202301/08/2020op afspraak
27/02/202327/08/2020op afspraak
17/04/202317/10/2020op afspraak
22/05/202322/11/2020op afspraakIn de praktijk voor schooljaar '23- 24

INSTAPDATUMGEBOREN VOOR ...KIJKMOMENT

1e schooldag van september

01/03/2021

op afspraak

na de herfstvakantie06/05/2021op afspraak
na de kerstvakantie08/07/2021op afspraak
1e schooldag van februari01/08/2021op afspraak
na de krokusvakantie19/08/2021op afspraak
na de paasvakantie15/10/2021

op afspraak

na hemelvaart13/11/2021op afspraak
1e schooldag van september 202431/12/2021op afspraak