Inschrijven

Hallo flinke kleuter,

Je bent bijna 2,5 jaar en dat wil zeggen dat je binnenkort naar de school mag komen.

Wil je graag al eens een kijkje komen nemen in onze klas en eens kijken in de verschillende speelhoeken?

Dan verwelkomen we je graag op onze open-klasdagen (kijkdagen) deze kan je onderaan deze pagina terugvinden.

Wat heb je nodig bij de inschrijving?

Bij de inschrijving moeten de ouders de ISI+-kaart voorleggen of een ander document dat de identiteit van het kind bevestigt en de verwantschap aantoont: bijvoorbeeld een trouwboekje of geboortebewijs, een bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister, een reispas, ...

De ouders moeten schriftelijk bevestigen dat hun kind niet in een andere school is ingeschreven.

Kleuters zijn niet leerplichtig, maar in het kader van de beoogde kleuterparticipatie is het voor de ontwikkeling van de kleuter van belang om zo vroeg en zo vaak mogelijk op school aanwezig te zijn.  

Wanneer kan je je kind laten inschrijven? 
Kinderen kunnen elke schooldag worden ingeschreven tussen 8.30 uur en 15.30 uur, op woensdag tussen 8.90 uur en 12 uur.
 
Het is wel belangrijk om je kind reeds te laten inschrijven op de dag dat het 2 jaar en 6 maanden wordt, ook als het nog even moet wachten op de volgende instapdatum. 

Voor de instapdatum mag de kleuter niet in de school aanwezig zijn. Kennismaken met de juf en het klasje kan natuurlijk wel, best na afspraak.

Meer info over het inschrijven vind je...

- op het secreatariaat van de school die je kiest of op de website

- op www.inschrijvingsrecht.be

- aan de gratis infolijn van de Vlaamse Overheid: 1700.

- op ouderkoepels: www.koogo.be/ouderswww.g-o.be/ouderswww.vcov.be

- op de Vlaamse scholierenkoepel: www.rechtopschool.be

Inschrijvingen kleuter- en lagere school

Schoolreglement

Een inschrijving kan pas ingaan nadat u ingestemd hebt met het schoolreglement en het pedagoisch project van de school.

Een kleuter die nog geen 2 jaar en 6 maanden is, kan ingeschreven worden. Vanaf de volgende instapdatum wordt uw kleuter toegelaten in de school en wordt hij/zij opgenomen in het aanwezigheidsregister van de klas. Kleuters zijn niet leerplichtig.


In de praktijk voor schooljaar '21- 22

INSTAPDATUMGEBOREN VOOR ...KIJKMOMENT
08/11/202108/05/2019

op afspraak

10/01/202210/07/2019op afspraak
01/02/202201/08/2019op afspraak
07/03/202207/09/2019op afspraak
19/04/202219/10/2019op afspraak
30/05/202230/11/2019op afspraakIn de praktijk voor schooljaar '22- 23

INSTAPDATUMGEBOREN VOOR ...KIJKMOMENT

07/11/2022

07/05/2020

op afspraak

9/01/202309/07/2020op afspraak
01/02/202301/08/2020op afspraak
27/02/202327/08/2020op afspraak
17/04/202317/10/2020op afspraak
22/05/202322/11/2020op afspraak


Leerplicht vanaf 6 jaar

In september van het jaar waarin uw kind 6 jaar wordt, is het leerplichtig en wettelijk verplicht om les te volgen. Wanneer het op die leeftijd echter nog in het kleuteronderwijs blijft, is het dus net als elk leerplichtig kind onderworpen aan de controle op het regelmatig schoolbezoek.