Info start nieuwe schooljaar

26 augustus 2020

Beste ouders en opvoeders,

Het einde van de zomervakantie komt in zicht! We hopen dat jullie een prettig en gezond verlof hadden. Het
schoolteam is al volop bezig met de voorbereidingen van het nieuwe schooljaar!
Op dinsdag 1 september starten we het nieuwe schooljaar. In deze corona tijden vraagt deze opstart nog
steeds de nodige maatregelen. Er zal gewerkt worden met pandemiescenario’s voor het onderwijs: code
groen-geel-oranje-rood.
We starten allemaal in code geel. Dit wil zeggen dat ALLE leerlingen ELKE dag naar school mogen komen
binnen het kleuter- en lager onderwijs.
Hoe gaan wij van start?
- Alle leerlingen worden elke dag in school verwacht.
- Personeel draagt mondmaskers en ander veiligheidsmateriaal indien nodig.
- Handen wassen en ontsmetten geldt voor iedereen! Voor en na elke speeltijd ontsmetten de kin-
deren hun handen. Tijdens de klasactiviteiten en voor het eten kunnen de handen gewassen worden.

- Voor en naschoolse opvang wordt nog steeds voorzien door Baloe.
- De lokalen worden op regelmatige tijdstippen verlucht, minstens drie keer per dag.
- Alle leerlingen mogen samen op de speelplaats spelen.

- Ook uitstappen mogen doorgaan indien dit past binnen de geldende maatregelen binnen de maatschappij. Zo zullen de kinderen vanaf het 3de leerjaar 4 keer per schooljaar gaan zwemmen en zullen

de boerderijklassen van de 2de graad gewoon doorgaan.
- Aan de schoolpoort vragen we om NIET met andere ouders samen te komen! Hier gelden voor alle
volwassenen dezelfde maatregelen: iedereen draagt een mondmasker en houdt afstand (1,5 m).
Leerlingen van het kleuter en lager onderwijs zijn niet verplicht een mondmasker te dragen.

- Ouders mogen het schoolgebouw NIET betreden, tenzij op afspraak met de directeur of de zorgcoördinator. De klasleerkracht zal nog laten weten op welke manier hij of zij bereikbaar is voor eventuele vragen.

- ’s Morgens komen de kinderen op school aan tussen 8.30u en 8.45u. Ze komen allemaal binnen via
de grote deur en gaan zelfstandig of met hulp van een leerkracht naar de speelplaats (kleuters) of
naar de eigen klas (lagere school) waar de klasleerkracht wacht. Gelieve je kind op tijd te brengen!
Om 8.45u sluit de deur.

- Bij het afhalen ’s middags (voor de kinderen die thuis gaan eten) worden alle kinderen (kleuter en
lager) naar de inkomhal gebracht om 12u. Deze kinderen worden terug op school verwacht tussen
12.45u en 13.00u. Om 13.00u sluit de deur en beginnen de lessen terug.
- Bij het afhalen ’s avonds vragen we om voldoende afstand van elkaar te houden en een mondmasker

te dragen. De kleuters komen bij het belsignaal om 15.20u buiten langs de fietsenpoort in deze volg-
orde:

K0 (juf Hedda) ® K1 (juf Patricia) ® K2 (juf Hanna/juf Annemie) ® K3 (juf Linda/juf Ida)
De kleuters van K0 en K1 verzamelen op de 2 parkeerplaatsen onder de berkenbomen. De kleuters
van K2 en K3 verzamelen aan de scoutslokalen. Deze verzamelplaatsen zullen worden aangeduid.
De leerlingen van de lagere school komen zoals gewoonlijk langs de inkomhal naar buiten.

Tip: spreek met je kind af waar je zal staan, sta steeds op dezelfde plek en neem hierbij je verantwoordelijkheid.

- We vragen je om je kind thuis te houden indien het ziektesymptomen vertoont (koorts, hoest, geur-
en smaakverlies...). Indien je zelf of iemand in jouw gezin besmet raakt met Covid19, verwittig je onmiddellijk de school. Samen met het CLB zal dan bekeken worden welke maatregelen er moeten
genomen worden.
Verder geven we ook nog graag het volgende mee:
- De opendeur van donderdag 27 augustus zal, zoals reeds meegedeeld, niet doorgaan. Instappers of
nieuwe leerlingen kunnen de school bezoeken op afspraak.
- De ouderinfoavond van donderdag 3 september zal ook niet doorgaan. De nodige informatie over de
klaswerking wordt begin september aan jullie bezorgd.

- De Eerste Communieviering voor de kinderen van het 3de leerjaar zal doorgaan op zaterdag 19 september. Het Vormsel van de leerlinge die vorig jaar in het 6de leerjaar zaten zal doorgaan op zaterdag 26 september. Een werkgroep werkt hiervoor een coronaproof plan uit.
- Wanneer er wijzigingen zijn omtrent de aanpak met betrekking tot het coronavirus zullen we je
steeds informeren. Voor vragen kan je ook steeds op het secretariaat terecht: 013/77.36.58. Hou
zeker onze website in de gaten. We zullen komend schooljaar onze oudercommunicatie verzorgen
met Questi voor ouders. Meer informatie ontvang je zo snel mogelijk!
- Als je een traktatie wil meebrengen naar school, maak het dan niet zelf (bv. zelf gebakken cake of
cupcakes). Hoe kan je coronaproof trakteren op school? Denk aan alternatieve manieren om de klas
van je kind te trakteren, bijvoorbeeld voorverpakte traktaties, zoals voorgesneden fruit. Zo beperk je
het besmettingsgevaar. Was zeker je handen voor je de traktaties aankoopt en afgeeft.
- Enkele activiteiten zullen helaas niet kunnen doorgaan. Zo zullen we de musical verzetten naar
volgend schooljaar. Ook het grootouderfeest gaat niet door. We hopen dat we op het einde van het
schooljaar een schoolfeest op zaterdag 5 juni kunnen organiseren, maar uiteraard is dit onder
voorbehoud.

- Vanaf 1 september 2020 is elk kind in België leerplichtig op de leeftijd van 5 jaar. Voor de 5-jarige kinderen is er leerplicht van 290 halve lesdagen. Meer informatie kan je bekomen bij de zorgcoördinator.

- De kleuters die ’s middags op school blijven eten zullen dit doen in de speelhal van de kleuterschool onder toezicht van onze twee vaste begeleiders. Voor de kinderen van de lagere school organiseren we vanaf dit schooljaar een ‘eetcafé’ in de eetzaal. Tussen 12.00u en 12.40u kunnen de kinderen hun boterhammen komen opeten.

- Wie wordt de nieuwe leerkracht van je kind?

o K0: juf Hedda

o K1: juf Patricia

o K2: juf Hanna

o K3: juf Linda en juf Ida

o Kinderverzorgster: juf Annelies

o L1: meester Jef

o L2A: juf Anita en juf Birte

o L2B: juf Miranda

o L3: juf Sanne

o L4: juf Isabelle en juf Alma

o L5: juf Myriam o L6: juf Petra

o Zorgteam: juf Connie, juf Birte en juf Heleen

o Zorgcoördinator: juf Heleen (ad interim juf Lieve)

o Bewegingsopvoeding (kleuter en lager): meester Koen

We danken jullie alvast voor het vertrouwen en kijken ernaar uit om de kinderen weer op school te mogen verwelkomen!

Met vriendelijke groeten,

Directie en personeel