Info derde graad voor overstap naar secundair

21 februari 2020

Beste ouder(s)

Een juiste schoolkeuze op het einde van de basisschool is belangrijk.

Wij nodigen je graag uit op een ouderavond waar mevr. Tits, directeur eerste graad secundair, een uiteenzetting over de modernisering in het secundair onderwijs in een Katholieke dialoogschool geeft. Vanuit hun pedagogisch project KSD zal zij een aantal zaken toelichten :

  • Hoe wordt er georiënteerd?
  • Welke keuzemogelijkheden zijn er?
  • Welke modules worden geclusterd en waarom op die manier?
  • Wat zijn flexuren ?
  • Hoe worden de kinderen begeleid in hun overstap van lagere - naar secundaire school?
  • Hoe begeleidt men kinderen die speciale noden hebben ?
  • Is er mogelijkheid om gedurende die twee jaar een overstap te maken van richting?

Waar : Vrije Basisschool ‘De Vlindertuin’ in de refter lokaal A.00.02

Wanneer : maandag 9 maart 2020 om 19.30 uur

Voor een vlotte organisatie, vragen wij je aanwezigheid te bevestigen via devlindertuin@ksdiest.be  ten laatste op donderdag 5 maart 2020.

Met vriendelijke groeten,

Jef Verdonck – Lieve Vangenechten – Marleen De Koninck