Herstart van de school

29 mei 2020

Beste ouders, opvoeders

De voortvarende communicatie van de Vlaamse regering is soms verwarrend. Door eigen interpretatie hollen we dikwijls achter de feiten aan. We willen jullie van harte bedanken voor de inspanningen van de voorbije maanden om in wisselende omstandigheden flexibel mee te leven.

De hamvraag blijft of we alle veiligheidsregels KUNNEN houden als we alle leerlingen WILLEN verwelkomen.

Er is ondertussen een definitief akkoord over de tweede fase exitscenario en dat schept meer structurele duidelijkheid voor kinderen, ouders en het schoolteam. Deze tweede fase geldt als definitief en onveranderlijk tot het einde van dit schooljaar. Wijzigingen kunnen enkel het resultaat

zijn van een heropflakkering van de epidemie.

In de Vlindertuin laten we ons leiden door het streven naar een optimaal evenwicht tussen enerzijds

veiligheidsoverwegingen en anderzijds de pedagogische noden.  We willen maximaal invulling geven

aan het leerrecht voor alle kinderen.

We verwachten alle kinderen tussen 08.30 u en 09.00 u op school voor een vlotte gang van zaken. Om de verkeersdrukte in de Boonstraat te beperken vragen we om toch nog zoveel mogelijk gebruik te maken van de parking ‘Abdijvest’. Om 09.00 u sluiten we de schoolpoort voor iedereen, zonder uitzondering.

Binnenkomen langs de hoofdingang: kleuters langs rechts en lagere school links (zie aanduiding).

De lessen stoppen alternerend:

Afhalen kleuters:

ma – di – do -vrij    

woe

Fietspoort

Parking scoutslokaal

14.50

11.40

K0 juf hedda
K1 juf Patricia

K2 juf Annemie en juf Hanna

K3 juf Linda en juf Joni

               Afhalen lagere school:  

ma – di – do -vrij

woe

Hoofdingang

Zijdeur

15.00

11.50

Eerste leerjaar A en B

Tweede leerjaar

15.05

11.55

Derde leerjaar

Vierde leerjaar

15.10

12.00

Vijfde leerjaar

Zesde leerjaar

       

 We verwachten van alle ouders dat ze ‘voorbeeldig’ zijn:

Kleuteronderwijs: maximumscenario vanaf woensdag 3 juni

De klasgroep wordt de contactbubbel en deze bubbel wordt aangehouden tot het einde van dit

schooljaar voor zowel binnen- als buitenactiviteiten. Kleuters die tijdens de middag naar huis gaan, blijven thuis in de namiddag.

Social distancing moet niet toegepast worden bij kleuters en alle afspraken inzake handhygiëne blijven gehandhaafd. Kleuters hoeven geen mondmasker te dragen en ook de leerkracht moet geen masker dragen in de klas.  Voor contacten tussen volwassenen blijft het wel verplicht om een mondmasker te dragen.

Lager onderwijs: maximumscenario vanaf maandag 8 juni

De volledige klasgroep wordt de contactbubbel, zonder maximumaantal leerlingen. Dezelfde bubbel

wordt aangehouden tot het einde van dit schooljaar. Tijdens de speeltijd en tijdens de middagpauze   blijft deze bubbel behouden. De perimetervoorwaarde van 4 m² per leerling vervalt.

Social distancing blijft wél essentieel tussen de leerlingen en leraar onderling. Bij het binnen- en buitengaan van de school. Kinderen die tijdens de middag naar huis gaan komen niet terug naar school in de namiddag.

Handhygiëne blijft ook hier belangrijk voor iedereen. Leerlingen hoeven geen mondmasker te dragen.

De klaslokalen zullen steeds goed geventileerd zijn en lessen in open lucht genieten de voorkeur.

Elke vorm van preteaching stopt vanaf  2 juni.

Vermits wij kiezen voor het maximumscenario vervalt de noodopvang voor beide niveaus vanaf de opstartdatum.

Gelieve je kind in te schrijven indien je gebruik wenst te maken van de noodopvang voor de periode van 2 juni tot en met 5 juni via deze link: https://forms.gle/5xxDP262kJAjcn9h9

 Wat (bij vermoeden) van besmetting?

De school beschikt over een noodplan mocht er een besmettingshaard ontstaan.

De school/ouders melden aan het CLB dat er een vermoeden is van COVID-19 (waarvoor testresultaten nog niet binnen zijn).

In afwachting van het resultaat van de test voor COVID-19, kan de geteste leerling sowieso niet naar school. In het geval er een vermoeden is van een besmetting zal de CLB-arts contact opnemen met de behandelende arts.

Bij een sterk vermoeden van COVID 19 beslist de CLB-arts om de nauwe contacten van de leerling, in afwachting van het testresultaat, ook tijdelijk niet naar school te laten komen. Is dat niet het geval, dan wacht de CLB-arts het testresultaat af om de maatregelen voor contacten op school te bepalen.

Personeelsleden en leerlingen die positief testen voor COVID-19 moeten 14 dagen in quarantaine.

Veilige groeten

Het preventieteam