Beslissing Nationale Veiligheidsraad 24 april

27 april 2020

Diest 25 april 2020

Beste ouders


De Nationale Veiligheidsraad besliste vrijdag 24 april 2020 om de lagere scholen gefaseerd te laten starten vanaf 15 mei 2020. Concreet gaat het om de leerlingen van het eerste en tweede leerjaar (vier dagen per week) en om de leerlingen van het zesde leerjaar lagere school (twee dagen per week of vier halve dagen). Na een eerste week volgt er een evaluatie met het oog op mogelijke uitbreiding naar andere leeftijdsgroepen. Maar daarover wordt u op het gepaste tijdstip nog gebrieft.

Onze scholen zijn nu reeds druk bezig om deze heropstart te realiseren! Onze prioriteiten gaan hier naar de veiligheid van leerlingen en leerkrachten en naar de voorzorgsmaatregelen om besmetting te voorkomen. Dit is de absolute basisvoorwaarde! Daarom werkt elke school in overleg met de preventiedienst dan ook een risicoanalyse uit.

Het geheel aan getroffen  richtlijnen passen we uiteraard aan naargelang de adviezen van de Nationale Veiligheidsraad en gezondheidsexperts.

Wij hopen u met deze informatie te kunnen geruststellen en blijven uiteraard ter beschikking voor andere vragen en ondersteuning.


Bedankt voor het vertrouwen
Directieteam van de Kinderkosmos