KORTE HISTORIEK VAN HET BASISONDERWIJS IN ONZE PAROCHIE

Eerste lager onderwijs in de abdijgebouwen:
De eerste kansen tot het volgen van lager onderwijs voor de kinderen in Averbode en omstreken gebeurde tijdens de 2e helft van de 19e eeuw in de abdijgebouwen, rechts aan de ingang. De oude paardensstallen werden omgebouwd tot een klein schooltje. We zouden het "de abdijschool" kunnen noemen met "meesters" uit de abdij en uit het dorp maar in eerste instantie zonder specifieke scholing in lesgeven. De school werd onderhouden door de abdij en de leerkracht was dikwijls tewerkgesteld in de abdij en de drukkerij of hij kluste in de regio bij in allerlei nevenberoepen als kleine zelfstandige. De aanwezigheid van de leerlingen (meestal jongens) was ook sterk afhankelijk van de seizoenen. In de zomer was die aanwezigheid klein omdat de meeste leerlingen thuis moesten helpen op "het veld". Tijdens de winter waren er soms wel bijna 200 kinderen. De eerste "meesters" waren Felix Van Gelder, later Joseph Janssens. Ze gaven les in leren lezen, schrijven en rekenen terwijl een abdijpater instond voor het godsdienstonderricht. In de beginjaren was het onderwijs nog niet van erg hoge kwaliteit omdat ook menig kind maar enkele jaren school liep in klassen met te veel leerlingen. Ze verlieten dan ook vaak voortijdig en ongeletterd de school.
In 1878 werd Hendrik Sieben officieel aangesteld als "onderwijzer". Hij behaalde later pas in 1884 zijn bekwaamheidsbewijs in Hasselt. De leerlingen waren afkomstig van Sichem-Oxelaer,Testelt–Terhoeve en het gehucht Averbode (pas van 1928 werd Averbode een zelfstandig dorp ). Meester Sieben werd later regelmatig bijgestaan door zijn dochter Aline Sieben die de meisjes tijdens de namiddagen vooral leerde naaien en breien. De kwaliteit van het onderwijs ging er nu ook snel op vooruit. Tijdens de laatste jaren van zijn loopbaan werd Theofiel ook geholpen door zijn zoon Arthur, ook gediplomeerd onderwijzer.

Een gesubsidieerde vrije meisjesschool met bewaarschool:
In 1902 splitste het lager onderwijs zich op. Met hulp van de abdij en mevrouw Jeanne de Merode werd de congregatie "Zusters Kindsheid Jesu" uit Oostakker-Gent overtuigd om aan de voet van de abdij (Herseltsebaan 1) een katholieke meisjesschool te stichten met in het begin 2 lagere schoolklassen en een "bewaar-schoolklas". Aanpalend was er het klooster als woonst voor de zusters Tolentine, Gonzalva en Leonce. Vele zusters kwamen achtereenvolgens door de jaren heen in het klooster wonen, lesgeven en waren soms zuster-overste en/of schoolhoofd zoals: zuster Leonce , zuster Constantine, Theofana, Vita, en tenslotte zuster Marie-Henriette als laatste schoolhoofd. In 1931 telde de school al 5 klassen.
In 1942 werd in de school voor het eerst een leek als onderwijzeres ingeschakeld. Juffrouw Verbiest werd de 2de kleuterleidster. Door een sterke groei van het leerlingaantal werd in 1951 een gloednieuw bijgebouw langs de Testeltsesteenweg in gebruik genomen.
Er kwam ook in 1952 nog een afdeling "huishoudschool" bij , een 4e graad voor de meisjes, met klemtoon op koken,snit en naad.
Vele jonge echtparen kwamen in de jaren 60 wonen op de nieuwe bouwverkaveling "Park ter Heide". De meisjesschool kreeg dan ook in 1965 een 2e vestiging, een kleuterafdeling in de Vorststraat, 32 . Vele mensen van de "wijk" hielpen de bouw vlot opstarten met hun giften.

Een gesubsidieerde vrije aangenomen jongensschool in het dorp zelf:
In 1906 volgde Arthur Sieben zijn vader op en met de inzet van onderpastoor Franken ruilde de jongensschool de abdij voor een nieuw jongensschooltje in de Prelaatstraat. In 1913 kwam er een 2e klas bij met als hulponderwijzer Alfons Vercammen. Hij werd later ook hoofdonderwijzer. Er waren toen 67 leerlingen. In 1921 kwam er ook een 3e klasje met een eerste onderwijzeres, juffrouw Meulemans. In 1925 werd ook nationaal "een vierde graad" goedgekeurd in het lager onderwijs. Het aantal leerlingen steeg snel en er kwam dan ook door plaatsgebrek een nieuwe school in de Zandstraat 45. De nieuwe "witgeverfde" lagere school, met verdieping, met grote turnzaal en 6 klassen opende haar deuren in 1952. Een noodzakelijke lening en vele giften van dorpsbewoners maakten dit project mogelijk. Eduard Wollants was er jaren schoolhoofd met klas, later opgevolgd door Cyriel Bergen.

Een gesubsidieerde vrije gemengde basisschool vanaf 1976:
In 1976 was er een bedreigde klas in de meisjesschool en daarom besliste de schoolbesturen om de 2 scholen samen te voegen en te fusioneren.
Cyriel Bergen werd de eerste directie zonder klas. De hoofdvestiging werd Zandstraat 45 en de school telde nu zelfs meer dan 250 leerlingen . Zuster Marie-Henriette, de toenmalige directie van de meisjesschool, ging toen ook als laatste geestelijke directie op pensioen. Ook kwam er in de beginjaren '80 een nieuw overkoepelend schoolbestuur samen met de vrije scholen van Okselaar en Testelt: vzw. Imato.
Onze scholengroep kreeg er voor het eerst een bijzondere leerkracht lichamelijke opvoeding en een taakleerkracht voor de 3 scholen bij .

Vanaf 1979 besliste het bestuur om in alle klassen gemengd onderwijs te maken.
Karel Aerts, Frans Claes en Edgard Van Roy volgden later de heer Bergen als directie op.
November 1993: De laatste 4 eerwaarde Zusters Kindsheid Jesu , die tot dan toe naast het schoolgebouw Herseltsebaan woonden, moesten helaas het klooster te Averbode verlaten en zelf voor een nieuwe woonst kiezen binnen de orde van Kindsheid Jesu. Ze werden in de parochie feestelijk uitgewuifd en oprecht bedankt voor bijna 100 jaar inzet in onze meisjesschool van vroeger.

In 2000 was het schoolbestuur, vzw Imato, en directeur Edgard Van Roy er erg van begeesterd om één grote nieuwe school te bouwen op de campus Herseltsebaan. Eindelijk alle leerlingen samen in één nieuw gebouw zoals dat in een dorp hoort. De bestaande scholen waren immers te erg verouderd en te grote renovaties drongen zich op. Die droom werd , na 10 jaar wachten op subsidies, door het schoolbestuur vzw. Imato, directeur Edgard Van Roy en nog vele participanten waargemaakt. Na tal van aangepaste plannen zaten op 1 september 2013 alle leerlingen van de "Vlindertuin"(inmiddels al enkele jaren de naam van onze basisschool) samen op 1 campus in hun prachtige nieuwe gebouwen.

De nieuwe school werd officieel ingehuldigd op vrijdag 27 september 2013.

Momenteel is Jef Verdonck de eerste directie op de nieuwe campus van "De Vlindertuin" (het is trouwens ook de eerste directie in Averbode die van buiten het eigen schoolteam is aangeworven).
Hopelijk zal deze nieuwe school de 21ste eeuw doorstaan en dat er nog vele kinderen van kwaliteitsvol basisonderwijs mogen genieten in de Vlindertuin!!
Nog veel succes !

Edgard Van Roy

Aan het personeel,

Aan de ouders,

Aan de leden van de schoolraad,

Ongeveer 25 jaar geleden namen onze drie scholen, De Vlindertuin, Den Hulst en Ons Wereldje, de beslissing om samen één schoolbestuur te vormen. De inrichtende macht Averbode, Testelt en Okselaar (IMATO) was geboren. Destijds een erg unieke stap om door krachten te bundelen, sterker te staan. Het bleek visionair want ongeveer 15 jaar later besliste de overheid om scholengemeenschappen te vormen. Samen met 4 andere scholen uit Scherpenheuvel, Waanrode, Hoeleden en Molenbeek-Wersbeek richtten we Spoor-7 op. We konden op die manier expertise en middelen delen. De voorbije jaren werd er sterk ingezet op het ontwikkelen van een sterke pedagogische werking. Daarnaast werd ook het materiële niet vergeten. Getuige hiervan zijn de grote bouwprojecten in Averbode, Testelt en Okselaar.

Anno 2017 dringt een verdere schaalvergroting zich op. Het basisonderwijs moet het stellen met veel minder middelen dan het secundair.   De schoolwetgeving wordt complexer. De verantwoordelijkheden van ons als onbezoldigde bestuurders worden met de dag groter. Overal in de buurt (Aarschot, Leuven,…) zijn schoolbesturen druk in de weer om te kijken op welke manier ze de uitdagingen van het onderwijs in de toekomst het beste aankunnen. Samenwerken met andere schoolbesturen ligt voor de hand. Ook de overheid en het bisdom stimuleren die bestuurlijke optimalisatie van schoolbesturen (BOS). Ook wij als IMATO zitten volop in dat proces. We willen de toekomst van onze scholen vrijwaren. Zowel de pedagogische kwaliteit, het voortbestaan van de schoolgebouwen als de jobzekerheid van onze leerkrachten moeten gegarandeerd worden.

Daarom hebben we beslist om een intentieverklaring te tekenen met de scholengroep van de Annuntiaten regio Diest (KSD),een onderwijsorganisatie die kan bogen op een grote traditie en een ruime ervaring. Geografisch is dat ook een logische partner om in een gezamenlijk traject van dialoog te kijken of onze drie scholen sterker kunnen staan in een groter geheel.

We houden jullie op de hoogte van de verdere ontwikkelingen.

Met vriendelijke groeten,

IMATO, het schoolbestuur

Kalender

Augustus 2019
M D W D V Z Z
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Evenementen

do aug 29 @19:00 - 20:30
KIJKDAG - start van het nieuwe schooljaar !
ma sept 02 @08:45 - 15:20
START VAN HET NIEUWE SCHOOLJAAR !
do sept 05 @19:00 - 20:30
Infovergadering per klas
ma sept 09 @20:00 - 21:00
ouderraad
vr sept 13 @13:30 - 15:00
Startviering