De Basofiche                                                                                                       

Dit document wordt op het einde van de lagere school aangemaakt. De bedoeling is om informatie vanuit de Basisschool mee te geven naar de secundaire onderwijsinstelling van uw kind om zo de overgang vlotter te laten verlopen. De BaSo-fiche  bevat 3 luiken :

 

Luik  1= het leerlingluik

Uw kind vult hierop in welke vakken hij/zij leuk/ minder leuk vindt; welke zijn/haar interesses zijn buiten de school; de sterktes en de zwaktes die ze hebben; wat hij/zij verwacht van het secundair onderwijs; welke vragen hij/zij eventueel nog heeft.

 

Luik 2= het ouderluik

Hierop vullen de ouders (mama én papa) hun verwachtingen ivm. de onderwijsloopbaan van hun kind in; wat zij als mogelijkheden en zwaktes  zien bij hun kind; eventuele vragen aan de begeleiders van hun kind.

 

Luik 3 = het luik voor de basisschool

De klassenraad (directie, klasleerkracht, zorgleerkracht, CLB, ev. Gon of andere externe begeleider) geeft kort weer : de contactgegevens van de school / de contactpersoon wanneer er bijkomende informatie nodig is;  de sterktes en zwaktes van het kind en de sticordi-maatregelen die het kind in het verleden kreeg (stimulerende- compenserende- relativerende -differentiërende maatregelen bv. hulpmaterialen, meer tijd, aangepaste toetsen, mondelinge afname van toetsen ipv. schriftelijk, Gon-begeleiding, logopedie of motorische therapie...; de scores voor taal, wiskunde...

 

Deze  informatie wordt door de secundaire school gehanteerd:

- bij de klassenindeling (opdat de draagkracht van de klasleerkrachten niet overbevraagd wordt...),

- bij het integreren van leerbegeleiding in het lessenrooster... (bv. meer wiskunde-ondersteuning, hulp bij het lezen van teksten, voorlezen van examens, gebruik van computer in de les bv. om teksten te schrijven mbv. spellingcontrole...)

 

Het is geenszins de bedoeling dat leerlingen gestigmatiseerd worden als zwakke leerling of sterke leerling. Het is de bedoeling dat maatregelen, die in het verleden hun nut hebben bewezen, mee genomen worden zonder dat hierdoor kostbare tijd verloren gaat (zoals wanneer men zelf nog moet zoeken welke maatregelen het best werken voor deze leerling).

 

De secundaire scholen stellen een contract op met de leerling en zijn/haar ouders waarin de maatregelen staan die genomen zullen  worden. De school wijst hiermee op de rechten en plichten van ouders, kind én leerbegeleiders. Alle drie de betrokken partijen kunnen op basis van dit contract om verantwoording gevraagd worden : indien de leerlingbegeleider, het kind en/of de ouder de afspraken niet nakomt, zal men hierover aangesproken kunnen worden.

 

De secundaire scholen vragen om deze BaSo-fiche ten laatste te bezorgen bij de boekenverkoop op school, zodat men nog tijd heeft om de gegevens te verwerken.

Kalender

Januari 2018
M D W D V Z Z
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Evenementen

do jan 18 @08:45 - 15:30
CDSG
ma jan 22 @08:45 - 12:00
Medisch onderzoek derde leerjaar (school)
ma jan 22 @13:00 - 15:00
Toneel tweede graad - Den Egger
wo jan 24 @11:00 - 12:00
KIJKDAG instappers
ma jan 29 @20:00 - 21:30
infoavond eerste communie
wo jan 31 @08:45 - 15:30
Pedagogische studiedag: levensbeschouwelijke ontwikkeling vanuit RKG
do feb 01 @08:45 - 15:30
Instapdag 'nieuwe kleuters'
di feb 06 @08:45 - 15:30
Dikke Truiendag
di feb 06 @16:00 - 18:00
Personeelsvergadering
vr feb 09 @08:45 - 15:30
Carnaval !